Medezeggenschapsraad
GMR & MR

GMR
Het Open Venster heeft helaas geen afgevaardigde in de GMR.

MR
Dit schooljaar zijn gestart als afgevaardigden van de ouders:
Sonja van Alphen
Esther Veldhuis