Schoolgids
De ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van Het Open Venster wordt aan het begin van het schooljaar een aanvulling op de schoolgids ( die op de website terug te vinden is) indien nodig verstrekt.
Voor vragen over de schoolgids kunt u terecht bij mevr. Anita van Schie.